Manualne i automatyczne napełnianie klimatyzacji

Jako nieliczni na rynku preferujemy napełnianie układów klimatyzacyjnych manualnie tak, jak robi się to w przypadku innych urządzeń chłodniczych czy klimatyzacyjnych. Korzyści płynące z tak wykonanego serwisu mają ogromne znaczenie dla prawidłowej pracy klimatyzacji.

Osuszenie układu

Metoda manualna

Osuszanie poprzedzone aplikacją azotu do układu, który wstępnie absorbuje zgromadzoną wilgoć, pomagając w dalszym procesie osuszania. Jeżeli układ jest duży lub temperatura układu jest niska bądź był on długo rozszczelniony, odpowiednio wydłuża się czas osuszania. Obniżenie ciśnienia minimum 1h pompą próżniową dwustopniową.

Metoda automatyczna

Osuszenie układu z wilgoci metodą próżniową jest zbyt krótkie (standardowo 20 min), aby wilgoć była w stanie w całości odparować. Obniżenie ciśnienia pompą próżniową jednostopniową.

Sprawdzenie szczelności układu

Metoda manualna

Metodą nadciśnieniowa w czasie około 12h, w ustalonych warunkach termicznych, elektronicznymi manometrami z kompensacją temperatury.

Metoda automatyczna

Metodą podciśnieniowa w czasie 4-6 min., która ma się nijak do stanu faktycznego układu. Metodą tą wykrywane są tylko bardzo duże nieszczelności (wielkości pięści)

Dodawanie oleju

Metoda manualna

Taki sam gatunek i lepkości jaki jest zastosowany fabrycznie w pojeździe, w ilości odseparowanej podczas odzysku. Podczas naprawy układu, bądź wymiany elementów, olej jest aplikowany w odpowiedniej ilości do zakresu prac naprawczych.

Metoda automatyczna

Najczęściej uniwersalny, który wbrew pozorom nie miesza się ze wszystkimi olejami jakie występują w układach. Standardowo maszyny dodają extra 10 ml, oprócz ilości odseparowanej podczas odzysku. Często zdarza się, że po 2-3 napełnieniach oleju w układzie jest go więcej o 50%, co powoduje zwiększoną pracę sprężarki, wyższe ciśnienia skraplania, drastycznie mniejszą wymianę cieplną na parowniku, a w niektórych przypadkach jego całkowity brak.

Napełnienie układu

Metoda manualna

Następuje z nowej butli, w której czynnik jest świeży, czysty, niezawilgocony, niezabrudzony. Waga markowa jest bardzo dokładna. W razie konieczności koryguje się ilość czynnika w układzie na podstawie zmierzonych parametrów pracy układu.

Metoda automatyczna

Następuje z wewnętrznej butli maszyny, do której uprzednio został odzyskany brudny zapowietrzony, zawilgocony, niewiadomego pochodzenia czynnik z dużej ilości pojazdów, w których układ często zacierał się, napełniony był propan-butanem itp. Filtr zastosowany w urządzeniu jest w stanie zatrzymać jedynie większe ciała stałe. Bezsilny jest na powietrze, wilgoć, mikro zabrudzenia, kwasy. Waga urządzenia jest mało dokładna co ma znaczenie przy układach klimatyzacji samochodów osobowych, w których często spotyka się czynnik w ilościach 300-400g.