Dogrzewacze silników a ogrzewanie postojowe

Zadaniem dogrzewacza spalinowego jest uzupełnienie deficytu ciepła, wynikającego z niskiej temperatury otoczenia w początkowej fazie jazdy i szybkie dogrzanie silnika do nominalnej temperatury pracy oraz kabiny do warunków optymalnej termiki. Dogrzewacz załącza się automatycznie, wkrótce po uruchomieniu silnika, jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 10°C. Przy niewielkim poborze energii elektrycznej (ok. 10-50 W) oraz minimalnym zużyciu paliwa dogrzewacz dostarcza nawet 5 kW energii cieplnej.
Jeśli w samochodzie jest już zamontowany firmowy dogrzewacz, w większości przypadków można rozbudować go do funkcji pełnego ogrzewania. Montując w układzie zegar, układ sterujący i pompę wodną zmieniamy dogrzewacz w urządzenie grzewcze z funkcją zdalnie sterowanego ogrzewania postojowego.