Słyszysz jakieś niepokojące dźwięki?

Problemem, choć nieco rzadszym, z którym zgłaszają się do nas użytkownicy pojazdów, to dziwne, niepokojące dźwięki. Są one słyszalne po włączeniu klimatyzacji, ale również, kiedy jest ona wyłączona.

Dźwięki, które słyszycie, ze względu ich powstawanie, możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsze to te, które słyszymy we wnętrzu pojazdu. Ich źródło znajduje się pod deską rozdzielczą. Drugie, to doznania akustyczne wydobywające się z pod maski pojazdu. W tym miejscu musimy wprowadzić jeszcze jeden podział, a mianowicie, czy mamy włączoną, czy wyłączoną klimatyzację. W dalszej części spróbujemy pokrótce scharakteryzować poszczególne dźwięki.

Załóżmy, że macie włączoną klimatyzację. Słyszycie wydobywający się dziwny szumy albo przelewanie z kratek wentylacyjnych. Taki stan, może wskazywać na za małą ilość czynnika chłodniczego, bądź problemy z wydatkiem kompresora lub ewentualnie z elementem rozprężnym. Najczęściej jednak, mamy do czynienia z małą ilością gazu, co sugeruje po prostu dziurę w układzie chłodniczym. W tym przypadku należy dokonać diagnostyki i ustalić, co jest problemem takiego stanu. Jeżeli diagnoza potwierdzi nieszczelność, układ trzeba uszczelnić, sprawdzić szczelność po naprawie i dopiero wtedy ponownie napełnić. Jeśli zawczasu usuniecie taką usterkę, pozwoli to uniknąć w przyszłości większych, niepotrzebnych kosztów.

Drugim źródłem dźwięków podczas pracy klimatyzacji jest komora silnika. Możecie słyszeć pracę np. uszkodzonego kompresora, ale także wentylatora, bądź wentylatorów skraplacza, czyli popularnie nazywanej chłodnicy klimatyzacji. Diagnostyka wentylatora nie powinna przysparzać większych problemów. Z kompresorem, bądź elementem współdziałającym z nim, może nie być tak łatwo. Oczywistym jest fakt, że należy ustalić co jest źródłem niepokojących dźwięków. Niektóre z nich mogą sugerować poważniejszą awarię, a to może doprowadzić do sporych kosztów. Naturalnym jest też fakt, że w przypadku awarii wewnątrz kompresora, która może np. zakończyć się zatarciem, poniesiecie spore wydatki. Jednak chcemy zauważyć, że często ignorowanym defektem, jest wentylator skraplacza. Ma on za zadnie schładzać również chłodnicę silnika. Jeśli zbagatelizujecie obie te usterki, to w przypadku pierwszej, skończy się na braku chłodzenia. Druga usterka może doprowadzić do przegrzania silnika. O skutkach nie musimy mówić.

A co w przypadku kiedy słyszycie dziwne dźwięki kiedy klimatyzacja jest wyłączona. Tutaj analogicznie dokonujemy podziału ze względu na źródło powstawania. Wewnątrz kabiny możecie zarejestrować dźwięki szumu z kratek tuż po wyłączeniu klimatyzacji. Są to naturalne odgłosy, których nie powinniście się obawiać. Inaczej zaczyna wyglądać sprawa w komorze silnika. Tutaj postarajcie się nie bagatelizować ów akustyki. Może ona być spowodowana np. uszkodzonym sprzęgłem kompresora. Po włączeniu klimatyzacji, tarcza zabierakowa sprzęgła jest przyciągana do koła pasowego. W tym położeniu najczęściej może być cicho. Jednak kiedy wyłączycie klimatyzację, owa tarcza jest odsunięta od koła pasowego i może wydawać dźwięki, niczym blaszana orkiestra. Podobnie może być z łożyskiem koła pasowego. W jednym stanie, może być cisza. W drugim niekoniecznie.

Abstrahując od wszystkich powyżej wymienionych sytuacji, możecie także usłyszeć niepokojące dźwięki z układu wentylacyjnego pojazdu. Nie zależnie, czy klimatyzacja jest włączona, czy też wyłączona. Dystrybucja powietrza, jeżeli jest uruchomiona, pracuje cały czas. Możecie usłyszeć niewłaściwą pracę wentylatora. Piski, chrobotania, dudnienia. Obecne też mogą być przedziwne terkotania, strzelania itp. Sugerować one będą uszkodzenia np. klap mieszających powietrze lub regulujących temperaturę. To w przypadku sterowań automatycznych i półautomatycznych. Trochę mniej doznań akustycznych możecie doświadczyć w przypadku sterowania w pełni mechanicznego. W zasadzie ograniczać się one mogą do pracy samego wentylatora.

Niezależnie od źródła powstawania dziwnego dźwięku, wskazana jest diagnostyka. W niektórych przypadkach pozwoli ona Was uspokoić, w innych wzbudzić czujność, a jeszcze w innych, uchronić przed generowaniem większych kosztów ewentualnej naprawy.